Digital Millennium Copyright Act (DMCA) / Copyright Beleid

Anytime Fitness Benelux respecteert het intellectueel eigendomsrecht van anderen. In geval van een vermoeden dat er een conflict is met intellectueel eigendom of copyright van een derde, kan er contact opgenomen worden met de afdeling Compliance:

Via post:
Anytime Fitness Benelux
T.a.v. Afdeling Compliance
Stockholmstraat 10
6135 LK Sittard

Telefonisch: +31 (0)85 –  773 9929

Via email: info@anytimefitness.nl

 

Wanneer je van mening bent dat werk van jouw hand is gekopieerd op een manier dat copyright geschonden is, of dat jouw intellectuele eigendom op enige wijze is geschonden, neem dan contact op met onze Afdeling Compliance. Vermeld in het bericht de volgende informatie:

  1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de houder van het copyright of ander intellectueel eigendom te mogen handelen;
  2. een beschrijving van het werk dat copyright cq intellectueel eigendom bevat waarvan jij claimt dat het geschonden is;
  3. een beschrijving van de locatie op de website van het geschonden materiaal, met voldoende details waar we hte op de website kunnen vinden;
  4. jouw adres, telefoonnummer en emailadres;
  5. een verklaring waarin je duidelijk kunt maken dat het aannemelijk is dat de auteur het gebruik van het materiaal niet heeft goedgekeurd;
  6. een verklaring van jou waarin je verklaart dat de bovenstaande verstrekte informatie juist is en dat je de eigenaar van het copyright cq intellectuele eigendom bent, danwel optreedt namens de eigenaar hiervan.

4848-8390-6620, v. 1