Voortdurende wijzigingen, verbeteringen, rechten, toegankelijkheid en onderhoud

  • Voortdurende wijzigingen, verbeteringen, rechten, toegankelijkheid en onderhoud

De websites van de clubs mogen door Anytime Fitness  gewijzigd, veranderd, opgeschort, beëindigd worden; De werking van de sites mag beëindigd worden;  Het verlenen van diensten  zonder voorafgaande  kennisgeving  door Anytime fitness gewijzigd worden. Anytime Fitness behoudt zich het recht voor om diensten op elk gewenst moment, met of zonder reden,  aan iedereen te weigeren.

Onze commitment inzake de toegankelijkheid

Bij Anytime Fitness committeren we ons aan de toegankelijkheid, diversiteit en integratie. Onze missie  is om het hoogste niveau van service te kunnen bieden, met eender welk device je de website bezoekt.

Stappen die we hebben genomen of gaan nemen om de toegankelijkheid te verbeteren

Hier zijn enkele van de items die we aanpassen om ervoor te zorgen dat onze sites en eventuele apps eenvoudig te gebruiken zijn voor alle gasten:

  • Site Structuur. Wij implementeren koppen, lijsten, alinea’s en andere kenmerken bij Anytime Fitness.nl zodat iedereen gemakkelijk met ondersteunende technologie de site kan gebruiken;
  • Tekstequivalenten. Mensen die niet (goed) zien of niet (goed) horen kunnen met een bepaalde vorm van een tekstequivalent interactie hebben met onze sites. We zijn bezig om al onze foto’s, afbeeldingen en multimedia volledig toegankelijk te maken via alternatieve teksten, bijschriften en transcripties;
  • Toetsenbord toegang. We zijn continu bezig om ervoor te zorgen dat onze sites en eventuele apps (bijna) volledig kunnen worden benaderd met behulp van een toetsenbord;
  • Site Consistentie. We zijn in het algemeen consistent in de manier waarop we onze site en eventuele apps bouwen, zodat als je eenmaal begrijpt hoe onze menu’s en pagina’s werken, onze sites in het algemeen op dezelfde manier functioneren;

Houd er rekening mee dat we onze inspanningen blijven doen om te verbeteren. Tot aan die tijd zullen we  het proces van implementatie van functionele verbeteringen in overeenstemming met de relevante delen van het World Wide Web Consortium Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA ( “WCAG 2.0 AA”) blijven uitvoeren: Je kunt meer informatie over WCAG 2.0 AA vinden via: WCAG 2.0 AA.

 

Heb je hulp nodig of wil je feedback geven?

Als je problemen ondervindt of je wilt contact met ons opnemen inzake suggesties voor verbetering:

Stuur  een email naar: info @anytimefitness.nl